Skip to main content

Ontmoet die Toekoms

Ontmoet die Toekoms is ‘n navorsingsproduk van die Kerk van die Toekoms in samewerking met DinkJeug.

Om die boek te bestel, e-pos [email protected]
Koste: R250 (posgeld ingesluit)

Bestel nou

Also available in English as “Embrace the Future”
Contact [email protected] to order a copy.
Cost: R250 (postage included)

Kerk van die Toekoms

BOEK: Ontmoet die Toekoms

12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spritualiteit deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé

Waarom dié boek?

“Hoekom is daar al hoe minder jong volwassenes wat deel is van die kerk?”

Hierdie brandende vraag het aanleiding gegee tot ’n vyf jaar lange navorsingsprojek waarvan hierdie boek een van die uitkomste is. Die boek wil die vraag probeer antwoord dat as jong volwassenes nie meer in die ruimtes van die tradisionele kerk tuiskom nie, het hulle nog ’n behoefte aan geloof en gemeenskap as volgelinge van Jesus? En indien wel, hoe lyk dit?

Ontmoet die Toekoms is gemik op jong volwassenes en enige persoon wat nuuskierig is oor hoe ‘n nuwe kerk gestalte gaan vind. As ons luister na jonger mense se ervarings van geloof, kan dit ons help om die toekoms te ontdek. Hierdie boek som 12 rigtingwysers op oor jongmense, die kerk en spiritualiteit. Die formaat van die boek nooi die leser uit om deel te word van ‘n reis na die toekoms. Dit wil jou inspireer om deel te neem aan die gesprek. Ontmoet die Toekoms wil jou uitdaag om te eksperimenteer en te innoveer in jou eie konteks.

Wie is die skrywers van Ontmoet die Toekoms?

Ons is die Kerk van die Toekoms Navorsingspan – ’n groep predikante uit die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ons is passievol oor Jesus Christus, jeug en families en ons is lief vir die kerk waarin ons is. Ons is egter diep bewus van die skuiwe wat plaasvind in die samelewing en ons wil graag ’n sinvolle bydrae maak tot die kerk se verstaan daarvan en haar reaksie daarop. Ons bedien hoofsaaklik jongmense uit die wit, Afrikaanssprekende, middel- tot hoë inkomstegroep in Suid-Afrika en verklaar daarmee dat ons navorsing kontekstueel van aard is en hoegenaamd nie die meerderheid van jong volwassenes in Suid-Afrika se ervarings verreken nie. Ons dink egter ons bevindinge kan rigtingwysers bied vir mense in Suid-Afrika, en selfs wyer, om hulle te help om innoverend te dink oor die toekoms van die kerk, en hoe geloof ervaar en beoefen kan word deur jonger mense.

Vir wie is die boek?

Die boek is toegespits op jong volwassenes, maar is vir enige iemand wat wonder oor die toekoms van die Christelike geloof. Dit wil rigtingwysers gee van hoe die kerk as gemeenskap van gelowiges dalk heel anders in die toekoms kan lyk en funksioneer vir ’n nuwe generasie. Die boek is nie teoreties nie, maar wil jou eerder inspireer om deel te word van die gesprek. Dit kan gebruik word vir nadenke, navorsing en praktiese idees. Dit wil jou nooi om te eksperimenteer en te innoveer deur die voorstelle in die boek prakties in jou eie konteks aan te wend. Deel gerus ook jou stories en waarnemings met ons om ons bevindinge te verryk en die tendense verder te verhelder.

Onder wie het ons navorsing gedoen?

Ons het ons toegespits op mense wat buite ons kerke is (verder weg van die kerk) in die jong volwasse ouderdomsgroep 20-35 jaar (die sogenaamde Millennial en die Generation Z groepe). Ons het redelik vinnig in die proses agtergekom dat ons nie alle jong volwassenes oor een kam kan skeer nie.

Ons het hulle dus, na aanleiding van ons waarnemings, losweg in 3 groepe verdeel:

  • die “nader” groep,
  • die “verder” groep,
  • die “ver” groep
Kerk van die Toekoms

Die boek in ’n neutedop

Ontmoet die Toekoms is die stem van ’n jonger generasie passievolle gelowiges vir wie die term “kerk” nie verwys na ’n gebou, denominasie of erediens nie. Hulle het die volgende eienskappe:

1

Hulle soek na wysheid. Hulle soek praktiese lewenswysheid, ’n openheid vir egte relevante gesprekke, mentorskap en rigting en balans ten opsigte van die gebruik van tegnologie. (Rigtingwysers 1-3)
2

Hulle smag na verdiepte verhoudings. Hulle soek na ’n ervaring van behoort en konneksie met diverse mense waar hulle ook hulle eie gebrokenheid kan deel sonder oordeel. (Rigtingwysers 4-6)
3

Hulle het ’n passie om die wêreld te beïnvloed. Hulle wil ’n lewe van betekenis leef waar hulle ’n verskil maak in hulle beroep en lewe, ander verantwoordbaar hou en leiding kan neem. (Rigtingwysers 7-9)
4

Hulle is diep geestelike wesens. Hulle wil oral en op ’n verskeidenheid van maniere God ervaar en gewoontes inoefen en simbole gebruik wat betekenis inhou. (Rigtingwysers 10-12)

Mense in huidige tradisionele gemeentes word deur die boek genooi om saam te dink oor alternatiewe wyses van hoe die gemeenskap van gelowiges kan lyk en georganiseer kan word, sodat dit vir ’n nuwe generasie sin maak en ondersteun om Jesus te volg en te dien.

Hoe werk die boek?

Ons navorsing wys dat daar 12 rigtingwysers is wat betref die jonger generasie se behoeftes ten opsigte van hoe hulle glo en hulle geloof uitleef. Wanneer ons dink oor hoe jongmense in ’n vinnig veranderende wêreld Jesus wil volg en ’n verskil wil maak, is dit belangrik om hierdie 12 rigtingwysers in ag te neem. Hierdie rigtingwysers bied ook die leidrade van hoe die kerk in die toekoms gaan lyk.

Ons het doelbewus gekies om die navorsing oor hierdie 12 rigtingwysers op ’n interaktiewe formaat te kommunikeer. Ons wil jou as leser uitnooi om nie net oor hierdie rigtingwysers te dink nie, maar deel te neem aan die ontdekkingsreis oor jong volwassenes, die kerk en spiritualiteit.

Kerk van die Toekoms