Skip to main content

Hulpmiddels

Bronnelys

Die navorsingproses het uit vier fases bestaan waartydens daar gelees, geluister en stories versamel is. Daar is tendense uitgewys, geëksperimenteer met verskillende innoverende vorme van kerk-wees en uiteindelik is die 12 rigtingwysers uitgewys wat gedeel kan word. Al die onderhoude, statistieke, verhale, stories, tendense, aanhalings en onderhoude waarna daar in die boek Ontmoet die Toekoms verwys word, kom uit die data van hierdie navorsingsproses.

Ondersoek

Doen ’n opname in jou eie konteks om ons navorsing te toets en deel jou resultate met ons aanlyn.

Geniet die reis om die toekoms saam met ons te ontdek!