Skip to main content

Hoe moet ons oor Millennials, geloof en die toekoms dink?

Jaco Hamman het tydens ‘n aanbieding in Stellenbosch in Augustus 2018 oor sy boek “The Millennial Narrative” die volgende genoem:

  • As ons nie die Millennial generasie bereik nie, sal Christenskap as geloof in gedrang kom.
  • Millennials verlang na die “goeie lewe” en stel nie belang in die “goeie nuus” soos ons dit tradisioneel aanbied nie.
  • Bediening aan, deur en saam met Millennials vra dat ons vars dink – buite die konvensies van tradisionele denke.
  • Die boek Joël in die Ou Testament kan ons help met die teologiese vertrekpunt wat ons hiervoor benodig.
  • Millennials kan ons help herdefinieer wat dit beteken om Christen te wees – hulle sal nooit glo en doen soos ons nie.

 

Besoek https://www.themillennialnarrative.com/