Skip to main content

Wie is die Kerk van die Toekoms?

Kerk van die Toekoms is ‘n netwerk van gemeentes wat innoveer en eksperimenteer
om ruimtes te skep om saam met jong volwassenes God te ontmoet.
Kerk van die Toekoms

Kerk van die Toekoms

Ons ondersteun ‘n nuwe generasie verder weg van die gevestigde kerk om hulle geloof in Jesus uit te leef. Die netwerk deel stories, “best practices” en prototipes om die vraag te antwoord – “Hoe kan ons verbeelding skep in die kerk oor maniere van kerkwees wat aansluit by waar die jong volwassenes leef?”

Die Kerk van die Toekoms navorsingspan doen navorsing met behulp van die netwerk en voorsien die netwerk van hulpmiddels, gespreksriglyne en tendense. Dié span begelei ook NG gemeentes om in hulle eie konteks navorsing te doen en met prototipes te eksperimenteer.

In Mei 2023 het die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit, verskyn as ‘n navorsingsproduk van die Kerk van die Toekoms. Die boek som die navorsing op wat oor 5 jaar gedoen is, deur 70 in-diepte onderhoude te voer, 15 etes met groepe jong volwassenes te hou, te eksperimenteer met 40 innoverende prototipes in 27 gemeentes, 100 stories te versamel en baie gesprekke te voer.

Die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé is beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).

 

The book is also available in English as “Embrace the Future” – contact [email protected] to order a copy.
Leer meer
Kerk van die Toekoms

Die volgende tendense het na vore gekom in ons navorsing en word bespreek in die boek Ontmoet die Toekoms:

Jong volwassenes soek:

1

lewenswysheid wat toegepas kan word
2

die ruimte om moeilike kwessies te kan bespreek sonder oordeel
3

rigting en konneksie in ‘n aanlyn wêreld
4

diepgaande, eerlike, opregte verhoudings in gemaklike spasies waar hulle kan tuiskom
5

ruimtes wat diversiteit omarm
6

ruimte om broos te wees
7

geleenthede om met hul passie en roeping 'n verskil te maak
8

verantwoordbaarheid van mense teenoor mekaar en die aarde
9

die verdeling van mag sodat almal ‘n sê kan hê en leiding kan neem
10

plekke buite die kerkgebou om God op kreatiewe maniere te ontmoet
11

ritmes en gewoontes wat hulle help om met die Here konneksie te maak
12

visuele simbole en eenvoudige rituele wat hulle help om God te beleef

Verder blyk dit dat die atmosfeer van die ruimtes en die saam eet en kuier ‘n belangrike faktor vir jong volwassenes is. Die relevansie van die inhoud en byeenkoms moet vir hulle duidelik wees en dit wat gebeur, moet verhoudingsgerig en outentiek wees. Dit moet ook modulêr aangebied word, sodat hulle keuses kan uitoefen.

Onder wie doen ons navorsing?

Ons het ons toegespits op mense wat buite ons kerke is (verder weg van die kerk) in die jong volwasse ouderdomsgroep 20-35 jaar (die sogenaamde Millennial en die Generation Z groepe). Ons het redelik vinnig in die proses agtergekom dat ons nie alle jong volwassenes oor een kam kan skeer nie. Ons het hulle dus, na aanleiding van ons waarnemings, losweg in 3 groepe verdeel:

Kerk van die Toekoms

DIE NADER GROEP

Hierdie jong volwassenes is mense wat gelowige Christene is en deel is van ’n gemeente. Hulle is hoofsaaklik mense wat in die kerk grootgeword het, en volgens ons waarnemings blyk dit ongeveer 30%-40% van hierdie jongmense uit te maak. Sommige is aktief betrokke by ’n kerk en gelukkig in die gemeente. Ander is dalk passiewe lidmate, wat net af en toe deelneem aan die gemeente se werksaamhede, maar steeds tel ons hulle in die nader groep. Ons het ook in die nader groep jong volwassenes ingereken wat uit NG Kerk gemeentes geskuif het, maar by ander denominasies tuisgekom het weens verskeie redes. Al hierdie jongmense beskou ons as mense NADER aan die tradisionele, hoofstroom kerk en hulle is daarom nie die fokus van ons navorsing nie.

DIE VERDER GROEP

Hierdie groep was die fokus van ons navorsing en bestaan uit jong volwassenes wat in die kerk grootgeword het, maar nie meer in ’n gemeente tuiskom nie. Volgens ons waarnemings blyk dit ongeveer 50%-60% te wees van jongmense wat in ’n Christelike huis grootgeword het, maar dit verskil in verskillende kontekste. Sommige is passievol oor Jesus, maar krities oor die institusionele kerk. Daar is ’n verskeidenheid van redes, byvoorbeeld sommige van hulle ervaar nie diepgaande verhoudings in die kerk nie, en hulle vind ander gemeenskappe om by tuis te kom soos by werkskollegas, sportklubs of belangegroepe. Sommige van hulle is spiritueel of beoefen godsdiens, maar die kerk is nie vir hulle relevant nie. ’n Verbruikersmentaliteit speel hier ’n rol en die diskonneksie met die kerk het by baie reeds in hulle ouerhuise begin plaasvind. Ander van hulle wil ’n verskil maak deur hulle lewens en werk, maar hulle ervaar ’n gebrek aan geleentheid om dit in die kerk te doen. Hierdie VERDER groep het volgens ons navorsing almal egter ’n diep soeke na praktiese wysheid, diepgaande verhoudings, ’n lewe van betekenis en geestelike verdieping.

DIE VER GROEP

Hierdie derde groep bestaan uit ongelowiges en mense uit ander gelowe. Die meeste van hierdie jongmense het nie in Christelike huise groot-geword nie. Die wat wel in gelowige huise grootgeword het maar die kerk en geloof agtergelaat het, (minder as 10% volgens ons waarnemings) het seergekry in die kerk of die Christelike geloof het nie vir hulle sin gemaak nie. Sommige het oordeel ervaar of hulle is teleurgestel deur die liefdeloosheid of gebrek aan integriteit van ’n gelowige leier of ouer. Ander ervaar dat die kerk nie ruimte maak vir die wetenskap of intellektuele beredenering nie. Hierdie groep het soms bepaalde persepsies of maak veralgemenings oor die kerk, maar baie het steeds ’n gewilligheid om oor geloof te gesels. Ons besef dat hierdie kleiner VER groep stadig aan die toeneem is in Suid-Afrika, maar ons het nie ons navorsing op hierdie jong volwassenes toegespits nie.