Skip to main content
Stories

Nagmaal Gesprek

Na die NG Kerk Algemene Sinode-besluit rakende selfde geslag verhoudinge, het jongmense ‘n gespreksgeleentheid by…
admin
May 7, 2023
Stories

Speed Dating

‘n Gemeente vertel dat hulle die konsep van “speed dating” gebruik om jongmense te help…
admin
May 7, 2023
Stories

Linte Muur

‘n Gemeente het tydens die COVID-19 pandemie mense genooi om op die gemeente se heining…
admin
May 7, 2023
Stories

#imagine musiek

#imagine is ‘n beweging in Suid-Afrika wat sedert 2014 tieners byeenbring van verskillende denominasies vir…
admin
May 7, 2023
Stories

Doopouers

‘n Makro stadsgemeente bring jong ouers en ouer mense bymekaar rondom die doop van babas.…
admin
May 7, 2023