Skip to main content

Wil jy jong volwassenes graag beter verstaan? Wat is die eienskappe van jong volwassenes tussen die ouderdomme van 18-35 jaar? Die nuutste navorsing van die Barna Group saam met die organisasie World Vision wys die volgende wêreldwye tendense uit onder hierdie generasie:

 1. Verbind aan ander, maar eensaam – Ten spyte daarvan dat hierdie generasie uiters verbind is aan mekaar en die wêreld, voel hulle eensaam.
 2. Geestelike openheid – Daar is in die algemeen ’n openheid van hierdie generasie teenoor spiritualiteit, godsdiens en selfs die kerk. Maar minder onder diegene wat hulle geloof verlaat het.
 3. Era van angs – Bekommernisse en onsekerheid, dikwels oor dinge soos beroep en finansies, is ‘n prominente eienskap van hierdie generasie wat grootgeword het in ‘n chaotiese en komplekse tyd.
 4. Op soek na antwoorde – Menslike lyding en wêreldwye konflik is van die belangrikste dinge wat geestelike twyfel veroorsaak vir jong volwassenes.
 5. Veerkragtige dissipelskap – Dit is die eienskap wat Christene die meeste vorm in hierdie ouderdomsgroep, ongeag die godsdienstige klimaat of konteks.
 6. Behoefte om ‘n verskil te maak – Wanneer jong volwassenes betrokke raak by ’n geloofsgemeenskap, is hulle op soek na konkrete lering, geleenthede om te veg teen ongeregtigheid en vriende om by hulle aan te sluit.

Daarom stel ons voor dat gemeentes kreatief moet dink oor die volgende vrae:

 • Hoe help ons hierdie generasie om tuis te kom sodat verhoudings verdiep en diversiteit gevier word?
 • Hoe skep ons kreatiewe geleenthede vir jong volwassenes met ‘n verskeidenheid van spiritualiteit tipes om God te ontmoet en te aanbid?
 • Hoe spreek ons die generasie se angs en onsekerheid aan deur self broosheid te omarm?
 • Hoe raak ons ‘n veilige ruimte vir egtheid om moeilike kwessies te bespreek terwyl ons ook ruimte laat vir twyfel en teenstrydighede?
 • Hoe kan ons ervarings tussen generasies deel en saam antwoorde soek op reis na wysheid?
 • Hoe help ons mense begelei om hul roeping uit te leef? Hoe bevorder ons leierskap en hou ons mekaar en sisteme verantwoordbaar?

Lees meer oor die Barna en World Vision navorsing by www.theconnectedgeneration.com.

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale Diens vir Jeug- en Familiebediening van die NG Wes-Kaapland Sinode).