Skip to main content

Na die NG Kerk Algemene Sinode-besluit rakende selfde geslag verhoudinge, het jongmense ‘n gespreksgeleentheid by ‘n gemeente bygewoon. Die doel daarvan was om gehoor te gee aan die emosies wat mense as gevolg van die besluit beleef het. Hulle het gekies om nie te preek of antwoorde of inligting deur te gee nie.

Daar is ‘n oop ruimte geskep waar mense met uiteenlopende standpunte hulle stories en ervaringe kon deel. Hulle het ervaar dat hulle te midde van diversiteit, mekaar kon omarm. Hulle getuig dat toe hulle saam nagmaal gebruik het, daar ‘n besondere ervaring van deernis met mekaar was.

Hier is hulle voorstel vir die verloop van ‘n ontmoeting oor ‘n moeilike onderwerp:

  • Steek ‘n kers aan of gebruik simbole wat mense herinner aan die lewende, opgestane Christus se teenwoordigheid deur sy Gees.
  • Lees ‘n teks waar Jesus empaties luister of mense omarm.
  • Gee ‘n paar waardes vir die deel van stories (dit is nie ‘n geleentheid om ander te oortuig van jou standpunt nie, jy mag bloot jou eie ervaring deel).
  • Laat mense in kleiner groepe hulle ervarings (positief of negatief) deel oor die onderwerp – fokus op waarderende, diep luister.
  • Gee geleentheid vir stil gebed.
  • Gebruik saam nagmaal.
  • Sluit af met ‘n seën.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).