Skip to main content

In ‘n wêreld wat vinnig verander is dit verrassend dat jongmense gebruik maak van eenvoudige (en soms antieke) simbole en rituele om hulle te help om God raak te sien en Hom te aanbid. Die moderne mens word oorweldig deur ‘n oorvloed van beeld en klank, wat beteken dat ‘n mens soms dit wat belangrik is uit die oog verloor. Jongmense werk en leef in ‘n vinnige, gejaagde wêreld waar verandering die norm is.  

Juis daarom verlang oorgestimuleerde en oorwerkte mense na eenvoud en ‘n gevoel van gegrondheid in hulle lewens. Simbole en rituele is herinneringstekens van God se teenwoordigheid en bied ‘n manier om die misterie van God bewustelik te ervaar. Hierdie simbole en rituele bied bakens aan jongmense om hul deur die besige lewe te help navigeer.

In die verlede is eenvoud gesoek in afsondering en sommige mense het stil plekke opgesoek of hulleself afgesonder om nader aan God te kom. Maar vandag wil al meer mense balans vind in hul daaglikse lewe en soek hulle maniere om gesond te lewe na liggaam en gees deur die gewoontes wat hulle gereeld beoefen. Jongmense is ook meer visueel ingestel en daarom is visuele ikone of beelde maniere waarop hulle hulself herinner om meer bewustelik te lewe. So ook die rituele wat betekenis inhou – dit vestig hulle aandag op God se teenwoordigheid in die alledaagse lewe. Daar is ook ‘n herontdekking van antieke gebruike, soos om pelgrimstogte aan te pak, labirinte te stap, mandalas te teken, ou seëngebede te gebruik of te bid met behulp van simbole.

Voorbeelde hiervan is mense wat ‘n daaglikse oggend- en aand gewoonte vestig wat hulle help om introspeksie te doen of mense wat spesifieke fotos of woorde kies as “screensavers” of om hulle huise mee te versier wat vir hulle geestelike betekenis inhou. Verder sal hulle ook eenvoud nastreef deur gereeld in die natuur te kom, skoner te eet en die hergebruik van items bevorder. Al hierdie rituele is vir hulle ‘n integrale deel van hulle geloofslewe.

Jongmense vra dus na ‘n stadiger en dieper benadering tot hul spirituele lewe, eerder as ‘n gejaagde en oorweldigende ervaring. Die kerk van die toekoms bied ‘n beter alternatief deur eenvoudige simbole en rituele te gebruik – om mense te help onthou wat werklik belangrik is en ‘n ervaring van God se misterie in die alledaagse te skep.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).