Skip to main content

Twee-en-twintig jarige Phyline het gefrustreerd gevoel met die kerk, omdat sy gevoel het hulle praat oor dinge wat irrelevant is vir jongmense se lewens. Sy het haar predikant genader met ‘n idee om iets nuut te begin doen. Sy het voorgestel dat hulle ‘n byeenkoms reël in die middel van die week by ‘n plaaslike restaurant waar daar elke week oor ‘n ander aktuele onderwerp gesels kan word. ‘n Kerngroep jongmense sou moeite doen om ander werkskollegas en vriende uit te nooi om saam te kom kuier en gesels. En só is ‘n alternatiewe geloofsgemeenskap met die naam “Relevant” gebore.

Die atmosfeer by die Relevant byeenkomste is ontspanne en die jongmense bestel gewoonlik ‘n glas wyn of ‘n bier en iets te ete. Een persoon lei die gesprek in vir ongeveer 15 minute. Dit is nie ‘n predikant nie, maar enige persoon wat kennis het oor die spesifieke onderwerp waaroor daardie aand gesels word. Die spreker sal ‘n stuk “kennis” deel uit sy of haar beroep of ervaringswêreld en daarna vrae gee vir die gesprek wat daarop volg. ‘n Ingenieur sal byvoorbeeld kom gesels oor toekoms tendense of ‘n sielkundige oor streshantering.  Daarna gesels almal om die tafeltjies in klein groepies oor die tema. Daar word soms spontaan deur die jongmense verwys na die Bybel of geloof, maar dit is nie die vertrekpunt nie. Mense met lae kennis oor geloof en selfs nie-christene word ook verwelkom. Almal luister diep en met respek na mekaar en niemand se siening word beoordeel nie.  Alhoewel daar nie gebid word nie, is daar ‘n opregte ondersteuning van mekaar en ‘n gemeenskaplike soeke na relevante insigte.

Phyline vertel dat elke keer as sy daar wegstap, sy ervaar dat sy by ander mense iets geleer het. Sy het ontdek hoe sy ook vir God op nuwe maniere kan ervaar in die alledaagse lewe. In die proses leer sy ook baie oor haarself.  “Dit is vir my kerk”, verduidelik sy, “want dit is ‘n gemeenskap wat saamkom en eerlik kan deel oor onderwerpe wat relevant is vir my lewe en ek kan by almal iets leer.”

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).