Skip to main content

In die Boland kom jong volwassenes elke tweede week bymekaar op ‘n verskillende wynplaas vir wat hulle noem “Wyn en Wysheid”. Hierdie groep deel ‘n liefde vir wyn en het ‘n behoefte aan gemeenskap waar hulle hulle egte lewenservaringe kan deel. Die leier vertel dat die jong volwassenes wat deel raak van hierdie groep, nie noodwendig teen die kerk is of iets fout vind met die kerk nie. Hulle ervaar eerder dat hulle toeskouers is wanneer hulle ‘n erediens bywoon en dat die inhoud van ‘n preek hulle nie help met hulle daaglikse lewe en uitdagings nie.  Hulle beskou hulleself dus as mense wat verder weg staan van die kerk, maar steeds gelowig is. Hulle is aanvanklik deur die leier genooi om vir 6 weke byeen te kom en saam te gesels oor die lewe en geloof oor ‘n glas wyn. Die tyd commitment wat gevra is, was dus nie te groot nie en die formaat was lekker informeel. Dit het vir hulle die geleentheid geskep om saam te gesels en te wonder oor hoe hulle in vandag se wêreld kan leef as gelowiges.

Eerlike, nie-veroordelende en ondersteunende gesprekke is aangemoedig. Die Bybel speel ‘n rol in dié gesprekke – maar nie blote Bybelkennis of teksverse nie. Die groep sal eerder riglyne soek in die Bybel en saam wonder hoe dit in vandag se konteks toegepas kan word. Die groeplede het mekaar se reisgenote geraak wat mekaar mentor en bystaan, en die groep het toe na die 6 weke aanhou bestaan. Nog jongmense is bygenooi – vriende en kollegas van die groep, waarvan sommige ook nie-kerkgaande is. Die leier het nie die gesprek gelei nie, maar skep bloot ‘n gespreksruimte deur die onderwerp en vrae op die tafel te sit.  Almal deel hulle eie lewenservaringe en wyshede rondom die onderwerp. Daar is nie net een inset of stel antwoorde nie, maar almal soek saam na wysheid wat toegepas kan word in die alledaagse lewe. En verrassend genoeg gebeur dit dikwels dat die groep dieper deel as wat die leier verwag het, en dat die groeplede spontaan tyd maak om vir mekaar te bid.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).