Skip to main content

Toe die Covid pandemie uitbreek, het dit baie gemeentes se bediening tot ‘n stilstand gedwing. ‘n Jong predikant nuut in die bediening was bekommerd oor hoe die grendeltyd die gemeente waar hy werksaam is, sou beïnvloed, veral die kinderbediening. Hy het ‘n relatiewe suksesvol kinderprogram op Vrydae middae by die skool gehad wat ook nie-kerkgaande kinders uit die gemeenskap betrek het. Toe grendeltyd egter hierdie bediening tot stilstand bring, moes hy vinnig ‘n plan beraam. 

Hy reël toe met die ouers dat die kinders hom Woensdae op ‘n aanlyn platform sou ontmoet, waar hy die “les” sou fasiliteer. Hy het vooraf gereël dat hulle pakkies kom afhaal met die hulpmiddels wat hulle sou benodig vir die maand se byeenkomste. Hy het die Woensdae aanlyn byeenkoms weekliks begin met ‘n speletjie en sang, en daarna iets gedeel oor die Bybelstorie en tema. Elke week het hy ook ‘n gesprekstyd gefasiliteer deur vrae te vra, wat die kinders dan met hulle broers of susters of ouers oor gesels het.  Ouers moes noodgedwonge betrokke raak met Aanlyn Woensdae, omdat hulle die kinders moes help om aanlyn te kom en hulle moes ook hand bysit om te help met die aktiwiteite. 

Die verrassing vir die predikant en sy gemeente was dat al meer kinders begin het om die aanlyn byeenkomste by te woon. Hulle het dit ook meer gereeld bygewoon, in vergelyking met die Vrydae middae fisiese byeenkomste. Die hoofrede was dat hulle nie van hulle ouers afhanklik was vir vervoer om hulle kerk toe te bring nie. ‘n Verdere verrassing was dat ouers meer betrokke geraak het en dit ook baie geniet het. Dit het weer tot gevolg gehad dat gesprekke oor geloof tuis aangemoedig is. Gesinne het ook begin om ander gesinne vanaf ander dele van die land te nooi – omdat dit aanlyn was, kon hulle soveel meer mense betrek. Die benutting van tegnologie wat voorheen ‘n swakpunt van die gemeente was, het nou ‘n gawe geraak om geloof te vorm.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).