Skip to main content

‘n Makro stadsgemeente bring jong ouers en ouer mense bymekaar rondom die doop van babas. Die ouer egpare is mense wat reeds kinders grootgemaak het en bereid is om ‘n jonger egpaar, wie se eie ouers meestal ver weg woon, te mentor vir die eerste jaar van hulle kind se lewe. Hulle verbind hulle daartoe om elke maand bymekaar te kom om die jong ouers emosioneel en geestelik te ondersteun. Hulle stem ook in om verder beskikbaar te wees om raad of wysheid te deel of om af en toe die baba op te pas. Die gevolg is dat nuwe ouers ervaar dat hulle in ‘n oorgangstyd ondersteun word deur hierdie mentor verhoudings. Die ouer egpare getuig ook dat hierdie verhoudings hulle geloofservaring verdiep.

Praktiese wenke:  

  • Deel die droom met vrywillige ouer ouers
  • Vra watter jong ouers die behoefte aan mentors het
  • Bring almal byeen by die doopkursus of ‘n spesiale geleentheid
  • Verduidelik wat van beide partye verwag word
  • Deel stories en getuienisse van wat gebeur in hierdie verhoudings

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).