Skip to main content

‘n Groep mediese studente het bewus geraak daarvan dat daar van die ander studente in hulle koshuis is wat sukkel om hulle universiteitsgelde te betaal. Hulle het gevoel dat die Here hulle roep om ‘n verskil te maak in hulle mede-studente se lewens.

Hulle het toe besluit om ‘n fietstoer aan te pak om geld in te samel vir hierdie studente se universiteitsgelde. Hulle vertel dat nie een van hulle juis groot fietsryers was nie, maar dat hulle lief was vir sport en bereid was om te oefen vir só ‘n fietstoer.  Hulle het weekliks begin bymekaar kom om te oefen daarvoor en hulle het elke oefensessie begin deur saam Bybel te lees en te bid. Mettertyd het hulle as groep ook nader aan mekaar gegroei deur die tyd wat hulle saam spandeer het. Hulle getuig dat hulle saam na die Heilige Gees se stem geluister het en mekaar opgebou het. Hulle het “bike buddies” geraak – vriende saamgesnoer deur ‘n gedeelde visie en doel.

Hulle het daarvan werk gemaak om die toer te beplan en geld daarvoor in te samel. Mense is ook genader om geld per kilometer te borg, wat hulle sou skenk aan hulle mede-studente se universiteitsgelde. Oor die tydperk van die fietstoer, al die pad vanaf Viljoensdrif in die Noord-Kaap na Agulhas in die Wes-Kaap, het hulle aangehou om fondse in te samel deur sosiale media te gebruik.  

Dit was alles moontlik omdat hulle ‘n gedeelde roeping gehad het. Hulle het dit wat hulle gehad het – ‘n liefde vir sport, tyd in die studente se vakansie, kontakte en ‘n vars idee – gebruik om ‘n verskil te maak. Hulle is gedryf deur hulle geloof en die empatie wat hulle ervaar het vir hulle mede-studente.

Een van die “bike buddies” het die fietstoer beskryf as “kerk”, want hy het dit ervaar as die plek waar hy sy liefde vir God en sy medemens kon uitleef saam met die vriende wat vir hom soos “broers” geword het. Dié groep vriende het besef dat nie net predikante ‘n roeping het nie, maar dat elkeen in hul alledaagse lewe die Here se roeping kan uitleef deur ‘n verskil te maak. 

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).