Skip to main content

In ‘n arm voorstad het ‘n gemeente besluit om aksie te neem in die lig van die uitdagings wat hul gemeenskap se kinders ervaar. Hulle het gesien hoe die kinders kwesbaar is as gevolg van ouers wat heeldag werk en onveilige huishoudelike omstandighede. Hulle het besef hulle kan hulle geboue aanwend en dat daar mense in die gemeenskap is met tyd of vaardighede om ‘n verskil te maak.

Die gemeente het toe besluit om ‘n nasorg program op die kerk se gronde te begin om kinders te help. In die gemeentesaal kry die kinders middagetes en nasorg tot laat middag, wanneer ouers terugkeer van die werk af. Vrywilligers help om etes te kook, geskenkte produkte in te samel of te help met toesig en huiswerk. Elke kind het sy eie stoel met sy naam daarop en die ruimte is versier met woorde wat hulle waardes uitdruk soos “Connect, Community, Belong, Whole.”

Die gemeente het daarna ook besluit om verblyf aan behoeftige kinders te bied deur die week. Hulle het die droom gedeel en borge gesoek om ou skeepsvraghouers te omskep in ‘n koshuis waarin die kinders met ‘n huismoeder kan woon. Op die verhoog van die kerksaal is daar ook kamers ingerig vir naskoolse jongmense om in te bly, terwyl hulle aansoek doen vir werk en op hulle voete kom. Die jongmense vorm ‘n familie wat na mekaar omsien en hulle kry ook verantwoordelikheid om te help by die nasorg en in die kombuis.

Deur hierdie programme wil die gemeente hul Godgegewe verantwoordelikheid nakom om dit wat hulle het, te gebruik om na die gemeenskap om te sien. Hulle het die kerkgeboue omskep in ‘n ruimte waar kinders en jongmense veilig kan wees en geleenthede kan kry om te groei en te ontwikkel. Hierdie inisiatiewe het nie net die kinders gehelp nie, maar het ook die hele gemeenskap aan mekaar verbind en verantwoordbaar gemaak vir mekaar. 

Die gemeente het ‘n voorbeeld gestel vir ander kerke en gemeenskappe om na te volg. Hierdie projekte help om geloofsbeginsels aan die volgende generasie oor te dra en om kinders te leer om na mekaar om te sien.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).