Skip to main content

‘n Gemeente het koffie gesprekke begin met jongmense wat die behoefte gehad het om ‘n gemaklike ruimte te deel waar hulle kan gesels oor hulle geestesgesondheid. Die gemeente het ondersoek ingestel oor wat die behoeftes van jongmense in hulle omgewing is en ontdek daar is nie ‘n ruimte waar jongmense wat dieselfde uitdagings het ten opsigte van angs en depressie, eerlik en veilig kan gesels nie. Daarom het hulle Courageous Coffee begin deur ‘n fasiliteerder te bemagtig om die gesprek in te lei, heerlike koffie aan te bied en ‘n lokaal wat die jongmense hulle eie kon maak. 

Hulle gee die volgende wenke:

  1. Stel ondersoek in oor die verskillende belangstellings van jongmense in jou omgewing en die behoeftes wat aangespreek kan word.
  2. Stel die gemeente se hulpbronne beskikbaar hiervoor.
  3. Nooi die jongmense om die ruimtes hulle eie te maak.
  4. Ontwikkel waardes vir die byeenkoms.
  5. Laat die jongmense die gesprek stuur.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).