Skip to main content

In ‘n Bolandse dorp is daar ‘n groep jong werkendes wat opgemerk het dat baie van hulle vriende en kollegas nie die erediens bywoon nie, maar tog ‘n behoefte het om God te ontmoet en meer bewustelik te lewe. Hulle is self betrokke by ‘n gemeente en het besef dat hulle ‘n geleentheid kan skep om hulle vriende en kollegas te help om ook ‘n geleentheid te hê waarin hulle God kan ontmoet in die eenvoud en rustigheid van die natuur.

Die dorp waarin hulle woon is omring deur berge en natuurskoon, en dit het hulle laat droom oor die moontlikheid om ‘n erediens op die berg te hou. Dit sou ‘n geleentheid bied vir mense wat nie meer tuiskom in tradisionele eredienste nie om hulle geloof te versterk, terwyl dit ook vir mense wat lief is vir die natuur ‘n gemeenskap kan skep.

Die groep vriende het hierdie idee gedeel met ander gemeentes en ‘n diverse groep mense saamgenooi vir die eerste “kerk op die berg” geleentheid. Een keer per maand stap hulle vroeg oggend berg uit en neem hulle ‘n oomblik wanneer hulle bo kom om in stilte die natuur te geniet en bewus te raak van God se teenwoordigheid. Een van die groeplede lei ook ‘n gesprek waar hulle gesels oor hoe God in hulle gemeenskap teenwoordig is en hoe hulle saam met Hom daar kan besig wees.

Die jongmense erken dat hulle besige lewenstyl soms lei tot die gebrek aan balans en die gevoel van leegheid. Die skoonheid van die natuur en die wegbreek van hulle normale ritmes gee vir hierdie jongmense die geleentheid om God opnuut te ervaar en te rus in sy teenwoordigheid. Die eenvoud daarvan bring weer balans en herstel. Hulle het ook telkens ‘n nuwe waardering vir die natuur en die belangrike rol wat dit kan speel in die versterking van hulle geloof.

Deur ‘n erediens op die berg te hou, skep hulle ‘n geleentheid vir mense om stadiger en meer intensioneel te leef, terwyl hulle God kan ontmoet in die natuur en gemeenskap met ander kan vind. Hierdie inisiatief het ‘n positiewe impak op die lewens van hierdie jongmense en die gemeenskap om hulle heen.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).