Skip to main content

Jongmense vandag bly al hoe verder van hulle familie af en families is ook kleiner as in die verlede. Mense verhuis ook meer vir werksgeleenthede en wanneer mense in ‘n buurt intrek, is daar nie ‘n outomatiese inskakeling in die gemeenskap nie. Alhoewel mense deur middel van fone en skerms hoë konneksie ervaar, is dié verhoudings nie altyd diepgaande of betekenisvol nie. Dit gebeur dus dikwels dat hulle soos ‘n vreemdeling voel, al word hulle omring deur mense. Daar is dus ‘n groterwordende behoefte aan gemeenskap en egte verhoudings. Sommige vind gemeenskap deur belangegroepe op te soek, byvoorbeeld ‘n fietsry- of drafgroep. Ander vind ‘n “tribe” deur ‘n bepaalde lewenstyl te handhaaf of soek geselskap aanlyn.

Uit die onderhoude wat ons gevoer het met jong volwassenes is die behoefte aan verhoudingsbou die goue draad wat regdeur die response loop. Waar hierdie ruimtes “om te connect” geskep word, word daar ‘n “sense of belonging” ervaar. Uit die response van deelnemers blyk dit of die kerk nie altyd weet hoe om hierdie behoefte aan te spreek nie.

Gemeentes sal intensioneel die vaardigheid moet ontwikkel om warm en vriendelike ruimtes te skep waar intieme gesprekke gevoer kan word. Getalle is nie ‘n aanduiding hiervan nie. Om saam te eet en om tafels te kuier blyk een van die beste maniere te wees vir mense om diepgaande verhoudings te vorm. 

Daar is vier elemente wat bydra om hierdie gemeenskap van behoort te skep, naamlik die informele atmosfeer van die fisiese ruimte, die insluiting van ‘n diversiteit van mense (ook ouer mense), die openheid en aanvaarding van mense en die egtheid van verhoudings. Wanneer mense voel hulle kom maklik tuis en kan vrylik gesels en deelneem, kan hulle diepgaande verhoudings bou. Dit vorm die basis vir dieper gesprekke byvoorbeeld oor identiteit, seer, geloofsvrae en roeping. Wanneer jongmense self inisiatief kan neem om die gesprek of ruimte te bepaal, is daar ‘n hoër vlak van deelname en verbintenis.

Wat dink jong volwassenes oor die kerk?

40% is positief

  • gemeenskap van Christene
  • aanbiddingsplek
  • plek waar jy leer van God / Bybel
  • waar jy leer om te leef

20% het nie sterk opinies nie

40% is krities

  • behoort ‘n veilige plek te wees, maar is nie altyd nie
  • min ruimte vir jongmense
  • judgemental, bv. manipulerend, homofobies, seksisties
  • oppervlakkig /  irrelevant
  • praat baie, maak nie genoeg verskil nie

Dit was verrassend vir ons in die onderhoude met jong volwassenes wat verder weg van die kerk is, dat almal nie dieselfde persepsie oor en ervaring van die kerk het nie. Sommige was negatief, ander positief, terwyl nog ander meen dat die kerk se rol klein is. Die wat wel soms kerk toe gaan, wil dit doen op hulle eie terme. Die meeste meen dat geloof (spiritualiteit) belangriker is as die kerk (erediens of instansie). Dit was ook verrassend vir ons dat jongmense verder weg van die kerk so gemaklik en eerlik oor hulle geloofspad en worstelinge gesels. 

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).