Skip to main content

Na die afskaffing van apartheid het gemeenskappe in Suid-Afrika aansienlik verander. In die verlede het gemeenskappe homogeen gefunksioneer en mekaar vermy. Vandag is gemeenskappe, insluitend werksplekke en skole, baie meer divers as voorheen. Jongmense studeer en werk saam met mense wat baie meer divers is. Diversiteit verwys nie net na rassegroepe nie, maar ook na ander verskille tussen mense soos taal, kultuur, godsdiens, geslag, politieke affiliasie, opvoedingsvlak, ouderdom, ensovoorts. As gevolg van tegnologie en mense se mobiliteit, kry mense ook vandag groter blootstelling aan mense dwarsoor die wêreld wat verskil van hulle. 

Tog is daar steeds baie kerke wat nie die diversiteit van die gemeenskap weerspieël nie. Die impak van apartheid speel ‘n rol sowel as mense se gesindhede. Dikwels raak gemeentes die plek waar mense juis die gemak van ‘n homogene gemeenskap nastreef in plaas daarvan om die gawe van diversiteit te koester. Blootstelling aan ander groeperinge help mense om bewus te wees van hulle vooropgestelde idees en blindekolle. 

Jongmense het veral ‘n behoefte om van ‘n verskeidenheid mense te leer en met diverse mense verhoudings te bou. Hulle is baie meer gemaklik om hulle eie identiteit te handhaaf terwyl hulle ander se verskille respekteer. Jongmense ervaar egter twee uitdagings rondom diversiteit. Eerstens het hulle die behoefte om verhoudings te bou en dieper konneksies te vorm met diverse mense, maar daar is nie altyd ‘n ruimte waarin hierdie konneksies en verhoudings kan plaasvind nie. Tweedens sukkel jongmense ook om diversiteit te navigeer en daarvan sin te maak en benodig hulle die vaardighede daarvoor.  

Die kerk moet ernstig nadink oor haar roeping om Jesus se liggaam op aarde te vergestalt en op kreatiewe maniere diversiteit as gawe herontdek, vier en koester. Dit kan beteken om saam te braai, te dans of sokker te speel met mense wat anders is as onsself. Dit is juis in die diversiteit waarin daar ‘n rykdom lê.

Hoe beskryf jong volwassenes hulle verhoudings by die werk?

54% positief
32% ingewikkeld met diverse mense
14% negatief of geen

 

Woorde wat jong volwassenes gebruik om hulle werksverhoudings te beskryf?

Uit elke 10 mense:

4 – ingewikkeld, divers
2 – inklusief, spanwerk
2 – respek, eerlikheid
1 – goed, positief
1 – swak, konflik

In die onderhoude wat ons gevoer het met jong volwassenes verder weg van die kerk, was diversiteit die derde grootste tema wat na vore gekom het. Oor die algemeen lyk dit asof diversiteit in verhoudings (ras, geslag, sosiale status en ouderdom) meer geneig is om in die stad as in die platteland voor te kom. Dit blyk ook uit die gesprekke asof diverse groepe soms dieselfde ruimtes deel, maar steeds sosialiseer met hulle eie groep. Daar is egter ook nog steeds kontekste waar klas en ras ’n verdelende faktor is.  Dit lyk vir ons tog asof deelnemers aangetrokke is tot ruimtes van diversiteit en voel dis belangrik.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).