Skip to main content

Die kerk gesels min oor onderwerpe wat jongmense vandag grootliks raak soos tegnologie, sosiale media, die wetenskap, kuns, geestesgesondheid en seksualiteit. Jong mense kry daagliks hiermee te doen, maar tog is die kerk relatief stil daaroor. En wanneer predikante oor sommige van hierdie dinge preek, kommunikeer hulle dikwels ‘n swart-en-wit etiek, sonder om die kompleksiteit en nuanses daarvan in ag te neem. Predikante of kerkleiers se kennis oor baie van hierdie onderwerpe is ook soms gebrekkig, maar in plaas daarvan om ander se insette te kry, is daar ‘n vrees dat hierdie stemme alternatiewe sal bied wat nie vir die status quo aanvaarbaar sal wees nie. 

Die ruimtes wat wel geskep word om oor onderwerpe te gesels, word dikwels gelei deur die predikant of deur inhoud wat vooraf uiteengesit is, wat die gevoel skep dat eerlike gesprek daaroor en verskille van menings nie werklik aangemoedig word nie. Vir baie jongmense dra dit by tot die gevoel dat die kerk aan die rand van die samelewing staan en dat geloof eintlik nie veel van nut is nie, omdat dit uit voeling is of irrelevant en ontoepaslik is, in ‘n moderne leefwêreld. Hulle het ook die ervaring by die kerk dat daar nie ruimte is vir hulle om self te mag dink of besluite neem nie, en dit dra by tot die frustrasie dat die “kerk” nie hulle geloof of integriteit ernstig opneem nie. 

Jongmense soek egter ruimtes waar daar ‘n openheid is om oor moeilike temas te gesels. Hulle aanvaar makliker dat mense van hulle kan verskil en dat daar meer as een waarheid gelyktydig kan wees, al blyk dit teenstrydig te wees. Die kerk van die toekoms sal intensioneel spasies moet skep waar mense eerlik oor aktuele temas kan gesels en waar hulle sonder oordeel kan deel en by mekaar leer. Sulke ruimtes omarm teenstrydighede, maak ruimte vir diversiteit en omarm uiteenlopende opinies. Mense sal die waarde van diep luister sonder oordeel moet aanleer, asook bereid moet wees om hulle eie broosheid en twyfel te deel. Sulke oop en eerlike gesprekke kan egter lei tot dieper gemeenskap en geloofsgroei.

Wat help jong volwassenes om besluite te maak?

 • 3/10 – praat met geliefdes
 • 2/10 – bid
 • 1.5/10 – nadenke 
 • 1/10 – omstandighede
 • 1/10 – opvoeding / waardes
 • 0.5/10 – oorweeg “the greater good”

 

 

 

 

 

Temas wat in ons onderhoude met jong volwassenes uitgestaan het:

 • verhoudings
 • diversiteit
 • tegnologie
 • besluite & wysheid
 • geloof
 • stres en selfbeeld
 • nood en verskil maak
 • gesondheid en gewoontes

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).