Skip to main content

Alle mense het een of ander letsel aan hulle lyf wat ‘n verhaal kan vertel van iets wat in hulle lewe gebeur het. Die samelewing verhef waardes soos mag, geluk en welvaart. Tog beleef mense op verskeie vlakke oomblikke van weerloosheid, hartseer en onsekerheid. Die oormatige aanlyn blootstelling aan trauma, seer en swaarkry in die globale wêreld speel ook ‘n groot rol om die intensiteit van die spanning en angstigheid wat mense beleef, te verhoog. 

Jongmense is op soek na veilige ruimtes om hul broosheid te wys en met ander te kan deel. In die onderhoude wat gevoer is met jongmense verder weg van die kerk, het die deelnemers aangedui dat geestesgesondheid vir hulle ‘n prioriteit is. Verder blyk dit dat hulle gesprekke daaroor waardeer, maar dat die waardes van hierdie gesprekke baie belangrik is vir hulle. Waardes soos egtheid, eerlikheid en vertroue is vir hulle noodsaaklik, sowel as dat mense nie-veroordelend moet wees wanneer hulle na mekaar luister. 

Die data van die onderhoude dui ook aan dat waar daar dieper, egte verhoudings is, dit vir jongmense makliker is om hulle broosheid en swaarkry te kan deel, en dit is ook iets waarna hulle ‘n behoefte het.  Uit die reaksie van deelnemers blyk dit of die kerk nie altyd weet hoe om hierdie behoefte intensioneel aan te spreek nie. Gemeentes sal alternatiewe ruimtes moet kan skep waar jongmense oop kaarte kan speel. Die ruimte se atmosfeer en hulle aanslag sal van só aard moet wees dat hulle gemaklik voel om hulle broosheid te deel. 

Jongmense stel ook nie belang om mense te volg wat nie hulle eie broosheid kan deel nie. Hulle is nie skaam oor hulle tekortkominge of geestesgesondheid nie, en sal veel gemakliker daaroor gesels as ouer generasies. Vir hulle is die kerk as instituut (die posisies, prediking en struktuur) onbelangrik. Die tradisionele erediens skep ook nie hiervoor ruimte nie. Dit is vir hulle veel belangriker om verhoudings te bou met mense by wie hulle eerlik en broos kan wees. Kerk vir hulle gaan oor meer as net om mense bymekaar te kry, maar om saam met ander in die teenwoordigheid van God te leef. 

Wie is die mense naaste aan jong volwassenes?

Uit 10 mense:

6 – familie
2 – vriende
2 – significant other

Waar kom jong volwassenes tuis?

Uit 10 mense:

6 – huis
1 – kroeg / dansplek
1 – koffiewinkel / mall / markie / restaurant
1 – natuur / buitelewe
1 – sport / oefening / belange plekke

Dit was verrassend vir ons in die onderhoude met jong volwassenes wat verder weg van die kerk is, dat familie en ouers steeds ‘n groot rol speel in jongmense se lewens vandag. Wat ook uitgestaan het, is dat jongmense wat in die stad en voorstede woon aangedui het dat hulle werkskollegas ‘n belangrike rol in hulle lewens speel. Verder het oumas en oupas slegs in die klein dorpe ‘n rol gespeel ten opsigte van ondersteunende verhoudings. Wat betref die vraag “Waar kom jy tuis?” was dit opvallend dat nie een respondent die kerk genoem het nie. Dalk is die uitdaging vir die kerk om ondersteunende verhoudings te kweek binne ruimtes wat meer huislik of gasvry ervaar word.

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé. Beskikbaar by DinkJeug (e-pos [email protected] om die boek te bestel).